Tartalomjegyzék

A kiadvány a korábbi évekhez hasonlóan tartalmazza az elhangzó előadások szövegét. Ahol az előadás címénél nem található link, ott nem állt rendelkezésünkre az előadás anyaga.

Plenáris ülés

A térinformatika szerepe az információs társadalomban
Kovács Kálmán (Informatikai és Hírközlési Minisztérium)

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása
Tóth Zoltán (Belügyminisztérium)

Általános áttekintés az informatika és innováció jelen állapotáról
Havass Miklós (SZÁMALK Rt.)

A térinformatika szerepe a Nemzeti Fejlesztési Tervben
Szaló Péter (Nemzeti Fejlesztési Hivatal)

Egységes e-közigazgatási rendszer szerepe a közszolgálatban
Toller László (Megyei Jogú Városok Szövetsége)

Mik képezik ma Magyarországon a térinformatika fő feladatait
Detrekői Ákos (Budapesti Műszaki és Gazdasági  Egyetem)

Az "intelligens tér" koncepciójára épülő alkalmazási lehetőségek
Korondi Péter (Budapesti Műszaki Egyetem)

Szekcióülések

I. Területfejlesztés, környezetvédelem
Márkus Béla, Jancsó Ferencné

Terület- és településrendezés elektronizációjának helyzete
Paksy Gábor (VÁTI Kht.)

A NATURA 2000 projekt tapasztalatai
Winkler Péter (Földmérési és Távérzékelési Intézet)

A földbirtok-koncentráció reális megalapozása
Mizseiné dr. Nyiri Judit (Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar)

Magyarországi CORINE felszínborítás adatbázisok
Maucha Gergely (Földmérési és Távérzékelési Intézet)

A térinformatika gyakorlati alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
Németh Ákos (Országos Meteorológiai Szolgálat)

Közlekedési információk az országos közutakról
Jancsó Ferencné (Hétpont Kft.) - Mohácsi Márta (ÚTINFORM)

Katasztrófa elhárítás
Baráth János (HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.)

Autodesk szoftverek bevezetése a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságoknál
Jakus (OKTVF ) - Szuhanyik János (VARINEX Rt. )

Településfejlesztési és Városrendezési Információs Rendszer
Kotroczó Ferenc (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata )

Döntéstámogató környezetvédelemi információs rendszerek
Bogdán Olivér (Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar )

Magyarország katonai és polgári területhasználati térképezése természetvédelmi, környezetvédelmi és vízvédelmi szempontok szerint
Takács András Attila (OKTVF Természetvédelmi Igazgatóság )

A környezeti állapot és a természeti környezet térségi folyamatainak területfejlesztési szempontú vizsgálata térinformatikai környezetben
Czira Tamás (VÁTI Kht. )

Kolozs megye fejlesztésének térinformatikai alapú terve
Kerekes Sándor - Nicoara Monica

Rendezési tervek digitális feldolgozása és karbantartása, avagy önkormányzati rendezési tervezési technológia
Grimm László (InterMap Kft. )

Megújuló területfejlesztési alkalmazások és adatok
Fatsar Ádám (ESRI Magyarország Kft. )

Internet alapú agrár-környezetgazdálkodási információs rendszer fejlesztésének tapasztalatai
Skutai Julianna - Podmaniczky László (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatika Tanszék)

A területileg teljes körű és a reprezentatív vizsgálatok információi együttes elemzése...
Vécsei Pál (VÁTI Kht.)

Térinformatikai eszközök a tájsebek rehabilitációjában és az oktatásban
Bornemisza Imre (PTE TTK Informatikai és Általános Technika Tanszék. )

Észak-német mezőgazdasági parcella adatbázis vállalkozói megvalósításban
Hargitai-Richter-Surányi (GeoAdat Kft. )

A területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésének programja az EU-ban
Csornai Gábor (Földmérési és Távérzékelési Intézet )

A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer reambulációs munkálatainak tapasztalatai
Pásztor László - Szabó József (MTA TAKI GIS Labor )

Állami támogatások elosztásának területi dimenziói
Sóvágó Krisztina (VÁTI Kht.)

REMEK alakalmazás(ok) a TeIR-ben
Barkóczi Zsolt (VÁTI Kht.)

Térinformatikai fejlesztések Hajdú-Bihar megyében – digitális tervtár, mobil adatgyűjtő alkalmazások
Pázmányi Sándor (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ )

II. Térinformatika az információs társadalomban 
Németh J. András, Horváth János

Az Open GIS Consortium
Klement Szabolcs (VÁTI Kht.)

Egymáshoz illeszkedő - szabványos? - térinformatikai rendszerek
Fehér Tamás (ESRI Magyarország Kft. )

Határrendészet és térinformatika
Kiss János (HŐR - HOP )

Magyarország részvétele az EuroGlobalMap projektben
Palya Tamás (Földmérési és Távérzékelési Intézet )

Az European Regional Map Project megvalósítása Magyarországon
Réti Petra (MH Térképész Szolgálat)

GeoMedia WebMap alapú tartalomszolgáltatás önkormányzatoknak
Vincze Zoltán (graphIT Kft. )

Közigazgatási információs rendszerek együttműködése
Simon Iván (Informatikai és Hírközlési Minisztérium )

Az EMOGA területhez kötődő támogatásainak térinformatikai rendszere
Mikus Gábor (Földmérési és Távérzékelési Intézet )

Nyitott önkormányzat az állampolgárokért
Szalkai László (Veszprém Önkormányzata)

A Tudásmenedzsment szerepe a régió földügyi folyamataiban
Gombás László (CELK Center )

CAD és GIS - Autodesk korszerű térinformatikai megoldások az információs társadalomban
Cservenák Róbert (HungaroCAD Kft. )

Földrajzi alapú rendszerek az információs társadalomban
Németh Róbert (ALFÖLD Rendszerház )

Az információs társadalom mérésének, vizsgálatának nehézségei ....
Kiss Csaba (VÁTI )

Erdészeti térinformatika operatív alkalmazása az erdőgazdálkodásban
Nyull Balázs (DigiTerra Kft. )

Térinformatika az Állami Erdészeti Szolgálatnál
Jagicza A. - Nagy F.V. (ÁESZ )

III. Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás
Sikolya Zsolt, Vass Tamás

 

Koordináció és stratégia a hazai téradat infrastruktúra fejlesztésében
Remetey-Fülöp Gábor (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FTF )

Térbeli vonatkozású alapadatok, a téradat infrastruktúra része
Mihály Szabolcs (Földmérési és Távérzékelési Intézet )

Térképrendszer-váltás a Magyar Honvédségben
Szánki László (MH Térképész Szolgálat )

A NKP aktuális helyzetéről
Tóth Sándor (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FTF )

A NKP eredményei, a felgyorsítás I. ütemének jelenlegi állása, további feladatok áttekintése
Simon Sándor (NKP Kht. )

Magyarország magassági akadály adatbázisa
Sipos György (HM Térképészeti Kht. )

Nagy értékű térinformatikai adatok (DDM) elérése, elemzése és megjelenítése Interneten
Róth László (MÁFI )

Erdélyi városképek térinformatikai adattára
Dr. Selinger Sándor (Gábor Dénes Alapítvány )

MTP katonai szegmensének megvalósulása
Alabér László (HM Térképészeti Kht. )

Térképészeti adatbázisok fejlesztésének irányai a HM Térképészeti Kht.-nál
Paskó Attila (HM Térképészeti Kht. )

Mi a térinformatikai adat? Mitől lesz infrastruktúra?
Németh J. András (ESRI Magyarország Kft. )


IV. Önkormányzati informatikai alkalmazások
Keringer Zsolt, Kilin József, Mezei Imre

 

Az e-közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódó IT-fejlesztések gondjai az önkormányzatoknál
Piróth István (Informatikai és Hírközlési Minisztérium )

KEIR: Elektronikus irattár, a digitális dokumentumok kezelése
Fábos Zsolt (MeH )

A többcélú kistérségi társulások modellkísérleteinek tapasztalatai
Sashalmi Judit (MÁK Somogy Megyei Igazgatósága )

Kistérségi informatikai együttműködés
Fekete József István (HRK Consulting Kft. )

NYIRINFO Projekt és a projekt térinformatikai összefüggései
Dely Ferenc (Geoview Systems Kft. )

Önkormányzati informatikai fejlesztések Egerben
Pelbált Zoltán (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata )

Egységes Integrált Kistérségi Önkormányzati Gazdálkodási rendszer
Csomor Ferenc (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata )

Gordius - pénzügyi rendszer kicsiknek, nagyoknak és társulásoknak
Balatoni József (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata )

E-alapú önkormányzati informatikai alkalmazások
Keringer Zsolt (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata )

Problématérkép - Fejlesztési prioritások térbeli mintázata Hajdú-Bihar Megyében
Pajna Sándor (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ )

A mobil, mint új kommunikációs csatorna a lakosság és az önkormányzatok között
Vincze Ferenc (JOSZ) - Szilágyi Zoltán (Digitania Kommunikációs Rt. )

Működő térinformatikai rendszer továbbfejlesztése virtuális kistérséggé
Hofi Vid (BalatonPark Kht. )

CitinTerra integrált önkormányzati térinformatikai rendszer Győrben
Baranyi Péter (VARINEX Rt. )

A térinformatika megvalósítása a hazai önkormányzatok körében
Dénes György (HRK Consulting )

A választási térinformatika lehetőségei
Prajczer Tamás (GeoX Kft. )


V. Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek - Selinger Sándor, Berencei Rezső

Az Oracle Corporation jövőképe az Oracle Spatial terén
Sárecz Lajos (Oracle Hungary Kft.)

ESRI eredmények, a GIS fejlődési iránya
Domokos György (ESRI Magyarország Kft.)

Heterogén szerverek heterogén környezetben
Koloszár Imre (Geoview Systems Kft.)

Az Intergraph „Parcel Manager”–ének alkalmazása az ingatlan – nyilvántartásban
Himics Nándor (graphIT Kft.)

Gépkocsinavigációs rendszerek létrehozása
Medvig Attila (Geometria Kft.)

DigiTerra fejlesztési eredmények 2004. évben
Czimber Kornél (DigiTerra Kft.)

Trimble eszközök és technológiák a hazai GPS infrastruktúra fejlesztésében
Mnyerczán - Szentpéteri László (Kerti's Kft.)

Sokkia GPS vevők és rendszerek
Varga Zoltán (Sokkia Kft.)

Professzionális Thales GPS technológiák
Érsek Ákos (Guards Rt.)

Független szoftverfejlesztés Magyarországon - bemutatkozik a Kolibri 5.0 termékcsalád
Téglásy Örs (InterMap Kft.)

Területmeghatározás és professzionális felmérés Nav-Arth Survey felmérő rendszerrel
Farkas Máté (HungaroCAD Kft.)

MapInfo és Autodesk alapú web-es és mobil térinformatikai megoldások
Katona Tamás (VARINEX Rt.)

Térképezés fénysebességgel, a Leica Geosystems képfeldolgozó eszközei
Kákonyi Gábor (Bekes Kft.)

DSM térképek mobil eszközökben
Csemez Gábor (GeoX Kft.)

Az ArcIMS Java Connector használatának bemutatása 
Keresztes József (VÁTI Kht.)

Univerzális terepi adatgyüjtő technológia
Bartha Csaba (Geopro Kft.)


VI. Adatérték, ár, minőség, tulajdon és marketing a térinformatikában Niklasz László

A GIS üzleti értéke
Tóth Zoltán (AlphaMap Kft.)

Térképészeti termékek előállításának minőségügyi kérdései a Magyar Honvédségnél
Tóth László (MH Térképész Szolgálat)

Az Európai Parlament és Tanács irányelve a közszféra információinak további felhasználására
Forgács Zoltán (Földmérési és Távérzékelési Intézet)

A Mérnöki Kamara és a térinformatika
Siki Zoltán (MMK GGT )

A térinformatika hasznosítása – EU szervezeti és projekt háttér
Niklasz László (HUGIS Alapítvány)

Marketing szerepe és kihatásai a katonai térinformatikai tevékenységekre
Nagy Péter (MH Térképész Szolgálat)

Miért nincs marketingje a térinformatikai adatoknak?
Osskó András (Fővárosi Földhivatal)

Térinformatikai termékek árpolitikája
Vass Tamás (Földmérési és Távérzékelési Intézet)