ARCHÍVUM: ---- ---- ---- 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 ----
 
 
FONTOS
NYITÓLAP

KONFERENCIA
    Szervező Bizottság
    Program Bizottság
    Felhívás
  Program
  Szekcióülések
  Kiállítók
    Határidők
    Együttműködő partnerek
    Támogatók

JELENTKEZÉS
    Részvételre
    Előadásra
    Kiállításra
    Támogatásra

MEGKÖZELÍTÉS
    Térkép
    MÁV
    VOLÁN

FÓRUM

LINKEK

 
Hungis alapítvány HOME

 

Informatikai és Hírközlési Minisztérium HOME

 

 

Webhu Kft HOME

 

WP - Webtuning oldalak
 
XVI. ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI KONFERENCIA
Felhívás

Időpont változás!

A térinformatikai alkalmazások egyik legjelentősebb hazai rendezvényére kerül sor 2006. november 9-10-én, tizenhatodik alkalommal Szolnokon, a felújított régi helyszínen, a Művelődési Központban.

A rendezvény célja az, hogy néhány kiemelt témakör vonatkozásában, elsősorban a közigazgatásra fókuszálva, esettanulmányokon keresztül a térinformatikai alkalmazások, és azok gyakorlati tapasztalatai kerüljenek bemutatásra, nem megfeledkezve a legújabb ismeretek átadásáról sem. Ebben a konferencia rendezői két önkormányzati szövetség – MJVSZ és TÖOSZ – támogatására is számíthatnak.

Az előadások mellett idén a konferencia rendezői nagy hangsúlyt fektetnek munkaműhelyek tartására, amelyek révén a résztvevők aktív bevonásával terveznek megvitatni számos közérdeklődésre számot tartó témakört.

A plenáris ülésen elhangzó előadásokban az alábbi kiemelt témakörökkel tervezzük foglalkozni:

  • II. Nemzeti Fejlesztési Terv térinformatikai vonzatú operatív programjai,
  • országos területfejlesztési stratégia,
  • 3D nyújtotta lehetőségek a térinformatika alkalmazásában,
  • térinformatika alkalmazása megtérülésének gazdasági kérdései.

A munkaműhelyek témakörei:

Térinformatikai adatgazdálkodás kérdései

A munkaműhely olyan problémákat kíván felvetni, amelyek megoldása elősegítheti, hatékonyabbá teheti a térinformatika napi használatát. Néhány ezek közül: az állami alapadatok széleskörű használatát támogató adatpolitika kialakítása, közhasznú, közcélú adatok meghatározása és azokhoz való hozzáférés biztosítása, összhangban a Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakításával, az állami- és a magánszektor együttműködése az adat előállításban és szolgáltatásban.

E-önkormányzati rendszerek térinformatikai szegmense megvalósításának kritikus kérdései

A munkaműhely a térinformatika alkalmazásának gyakorlatában felmerülő problémákkal, kérdésekkel kíván foglalkozni, pl. digitális közműnyilvántartás és szakági nyilvántartás együttműködése, ingatlanvagyon kataszter és ingatlan-nyilvántartás összhangja, önkormányzati térképek, címregiszter és a DAT összhangja.

Nemzetközi szoftvergyártók bemutatkozása

A munkaműhely lehetőséget nyújt arra, hogy az Autodesk, ESRI, Intergraph és a MapInfo képviselője tömören kifejtse az adott cég termékstratégiáját – termékfejlesztési irányokra, jövőképre, újdonságokra, hazai terméktámogatásra, alkalmazási területre fokuszálva.

A munkaműhelyi vitát moderátor irányítja, és felkért hozzászólók vezetik be a témákat.

A konferencián elhangzó előadások témakörei:

I. Területfejlesztés, környezetvédelem

szekcióban az épített és természeti környezet alakítása érdekében tett térinformatikai megoldásokkal foglalkozunk, beleértve a vízügyi és természetvédelmi kérdéseket is. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv lehetőségei is napirendre kerülnek. Foglalkozni kívánunk a területfejlesztés és az intelligens települések és régiók kérdéskörével is. A területfejlesztés keretében helyt kívánunk adni a közlekedési infrastruktúrával, vízügyi területen a Vásárhelyi-tervvel kapcsolatos előadásoknak is.

II. Adatérték, minőség a térinformatikában, EU projektek

a szekció a következő témakörökkel kíván foglalkozni; Az adat- és árpolitika alkalmazásának alternatívái, különös tekintettel az állami alapadatokra és az EU ez irányú elképzeléseire. Mik befolyásolják, miként alakítható a minőség - ár viszony a térinformatikai rendszerekben felhasznált adatok vonatkozásában. Információk a legjelentősebb térinformatikai vonzatú EU programokról és projektekről, ill. az azokban való részvételi lehetőségekről.

III. Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás

Közismert tény, hogy a térinformatika alkalmazásának nélkülözhetetlen „kellékei” a digitális térképi és térbeli referencia adatok. Ezért a különféle célok megvalósításához térinformatikát használó települések, régiók, országok, földrészek fontos érdeke, hogy területükre vonatkozóan egységes, az elvárásoknak megfelelő térinformatikai adatinfrastruktúra álljon rendelkezésre. Az adatinfrastruktúra azonban nemcsak a digitális térképi adatokat jelenti, hanem az azokhoz kapcsolódó leíró adatokat, technológiákat, szabványokat, szolgáltatásokat és meta-adatokat is. A szekció az ilyen adatinfrastruktúrák tervezését és létrehozását célzó hazai és EU kezdeményezésekkel és eredményekkel, valamint ésszerű, az adatok lehető legszélesebb körben való hasznosulását támogató adatgazdálkodás módszereivel kíván foglalkozni. Ebben az évben kiemelten tervezzük foglalkozni a Nemzeti Téradat Infrastruktúra megteremtésével kapcsolatos tervekkel, elképzelésekkel.

IV. Önkormányzati informatikai alkalmazások

Az informatika eszközrendszere az önkormányzati tevékenységek ésszerű és hatékony megvalósításában nem nélkülözhető. Ezen belül a térinformatika olyan lehetőséget nyújt, amely képes a földrajzi helyhez köthető tevékenységek integrálására, döntések előkészítésére. A szekció a feladatköröket és a működési feltételrendszert alapul véve foglalkozik a térinformatika alkalmazási helyzetével és lehetőségeivel az önkormányzatoknál. Az informatika és térinformatika együttes alkalmazásának tapasztalatait ismertető előadások érintik a korszerű informatika és a vezetés kölcsönhatásait, valamint a településrendezés és -irányítás különféle vonatkozásait is. A szekció lehetőséget nyújt továbbá a szolgáltató önkormányzat, az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenysége fejlesztésének területén elért eredmények bemutatására, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás életbelépő új szabályozása – különös tekintettel az elektronikus ügyintézésre és a szolgáltató állam megvalósítására – várható hatásának elemzésére.

V. Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek

A szekcióban elhangzó előadásokat ebben az évben a munkaműhely helyettesíti.

A konferenciát térinformatikai cégek szakkiállítása kíséri.

Kísérje figyelemmel a www.otk.hu és a www.hungis.hu honlapokat, amelyek új információkat is tartalmaznak.

 

 

 

LaptetőNyitólapArchívumFórumLinkek FontosKérdőív
Adobe Acrobat Reader 6.0 HU letöltés
Copyright © 2004 otk.hu - All Right reserved.
Tel.: (56) 512 900 / 316 Fax: (56) 422 305
e-mail:andrea.kemeny@jas.ahh.gov.hu


Amennyiben böngészés során honlapunkon olyan oldalra téved mely nem működik jelenleg megfelelően, azért elnézést kérünk!
A honlap bizonyos részei még fejlesztés alatt állnak.
Az oldalak megfelelö minőségű megjelenítéséhez minimálisan
256 színű és lehetőleg 800x600-as felbontású képernyő beállítás javasolt.